Polasaithe Scoile

Coláiste Naomh Feichín

Clár na bPolasaithe don Scoilbhliain 2021/’22

 

 1. Polasaí Iontrála / Enrolment Policy
 2. Polasaí Cód Iompair / Code of Behaviour Policy
 3. Polasaí Caomhnú Leanaí
 4. Polasaí um Chúram Tréadach / Pastoral Care Policy
 5. Polasaí Sláinte & Sábháilteacht / Health & Safety Policy
 6. Polasaí Teagmhas Chriticiúil
 7. Polasaí Gaeilge
 8. Polasaí ar Ionduchtú Múinteoirí / New Teacher Induction Policy
 9. Polasaí Frithbhulaíochta
 10. Polasaí Obair Bhaile & Dialann Scoile / Homework & School Diary Policy
 11. Plean Treoir / Guidance Policy
 12. Polasaí Riachtanais Speisialta
 13. Polasaí Úsáid Substaintí / Substance Use Policy
 14. Polasaí Tinreamh / Attendance Policy
 15. Polasaí Taisceadáin / Locker Policy
 16. Polasaí Oideachas, Caidrimh agus Gnéasachta
 17. Fógra Príobháideachas / Privacy Policy
 18. Polasaí i dtaobh Úsáid an Idirlín / Internet Use Policy
 19. Polasaí Iasachta Ríomhaire / School Computer Rental Policy
 20. Plean Chian Foghlama / Distance Learning Plan

Polasaithe le hathbhreithniú le linn Scoilbhliain 2021/’22

Polasaí Caomhnú Leanaí

Polasaí Cód Iompair

Polasaí Sláinte & Sábháilteacht

Polasaí Teagmhas Chriticiúl

Polasaí Frithbhulaíochta

Polasaí Riachtanais Speisialta

Polasaí Oideachas, Caidrimh agus Gnéasachta

Polasaí Obhair Bhaile & Dialann Scoile

 

Obair le tosnú as an nua

Polasaí Folláine

 

Pleananna le oibriú orthu

Plean Feabhasúcháin ar Litreacht agus Uimhreacht

Plean Aitheantas mar Scoil Gaeltachta

Breis Léitheoireachta:

Íoslódálacha:

Cuir clic ar nasc le híoslódáil...

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

 • Fís na scoile.jpg

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán