Polasaithe Scoile

Coláiste Naomh Feichín

Clár na bPolasaithe don Scoilbhliain 2021/’22

 

 1. Polasaí Iontrála / Enrolment Policy
 2. Polasaí Cód Iompair / Code of Behaviour Policy
 3. Polasaí Caomhnú Leanaí
 4. Polasaí um Chúram Tréadach / Pastoral Care Policy
 5. Polasaí Sláinte & Sábháilteacht / Health & Safety Policy
 6. Polasaí Teagmhas Chriticiúil
 7. Polasaí Gaeilge
 8. Polasaí ar Ionduchtú Múinteoirí / New Teacher Induction Policy
 9. Polasaí Frithbhulaíochta
 10. Polasaí Obair Bhaile & Dialann Scoile / Homework & School Diary Policy
 11. Plean Treoir / Guidance Policy
 12. Polasaí Riachtanais Speisialta
 13. Polasaí Úsáid Substaintí / Substance Use Policy
 14. Polasaí Tinreamh / Attendance Policy
 15. Polasaí Taisceadáin / Locker Policy
 16. Polasaí Oideachas, Caidrimh agus Gnéasachta
 17. Fógra Príobháideachas / Privacy Policy
 18. Polasaí i dtaobh Úsáid an Idirlín / Internet Use Policy
 19. Polasaí Iasachta Ríomhaire / School Computer Rental Policy
 20. Plean Chian Foghlama / Distance Learning Plan

Polasaithe le hathbhreithniú le linn Scoilbhliain 2021/’22

Polasaí Caomhnú Leanaí

Polasaí Cód Iompair

Polasaí Sláinte & Sábháilteacht

Polasaí Teagmhas Chriticiúl

Polasaí Frithbhulaíochta

Polasaí Riachtanais Speisialta

Polasaí Oideachas, Caidrimh agus Gnéasachta

Polasaí Obhair Bhaile & Dialann Scoile

 

Obair le tosnú as an nua

Polasaí Folláine

 

Pleananna le oibriú orthu

Plean Feabhsúcháin ar Litearthacht agus Uimhearthacht

Plean Aitheantas mar Scoil Gaeltachta

 

Athbhreithniú Polasaí Frithbhulaíochta

Faofa ag an mBord Bainistíochta
28-09-2023
31-05-2022
04-11-2019

Breis Léitheoireachta:

Íoslódálacha:

Cuir clic ar nasc le híoslódáil...

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

 • Fís na scoile.jpg

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán