Cúrsaí Spóirt & Caitheamh Aimsire

Cúrsaí Spóirt & Caitheamh Aimsire / Sports & Recreation

Tá sé an-thábhachtach an coibhneas agus an chothromaíocht cheart a chruthú idir chaighdeán na hoibre agus an taitneamh a bhaintear as an saol ar scoil.  Tá sé riachtanach múineadh do dhaltaí conas leas a bhaint as an gcuid ama soar tré chluichí a imirt mar chuid d’oideachas iomlán an scoláire.  Gríosaimid ár ndaltaí páirt a ghlacadh go fonmhar sa mhéid imeachtaí agus is féidir leo.

It is very important to strike the right balance between standards of work and the student’s enjoyment of life at school.  It is essential that students are taught to benefit from leisure time by sport involvement as part of their overall education.  We encourage our students to become actively involved in as many sporting activities as possible.

 

Ar an bPáirc Imeartha / On the playing field

Glacann ár scoil páirt i gcomórtais éagsúla agus is minic go mbíonn rath orainn. 

Our school regularly competes in a variety of sports and has enjoyed success on many occasions in:

  • Lúthchleasaíocht/Athletics
  • Cispheil/Basketball
  • Peil Ghaelach/Football
  • Sacar/Soccer

 

Na hEalaíona / The Arts

Cothaítear na hEalaíona anseo mar chuid den chlár iomlán.  Forbaítear drámaíocht, scannanaíocht, díospóireacht, amhránaíocht, ceol agus eolas ginerálta.  Glactar páirt i gcomórtais éagsúla agus eagraítear dramaí agus ceolchoirmeacha go rialta san Choláiste. 

Cuidíonn na healaíona le féiníomhá, féinmhúiníne agus  féinmheas dearfach a chothú agus tacaíonn sé le forbairt phearsanta an duine.

Creative arts are part and parcel of our extra-curricular and developmental programme.  We encourage drama, film-making, debating, singing, music and the acquisition of general knowledge. 

Students compete in various competitions, drama and concerts are regularly staged.  The arts nurture a positive self-image, self-confidence and self-esteem, thus enhancing personal and social development.

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán