Scéim Aitheantas mar Scoil Gaeltachta

Ta Coláiste Naomh Feichín páirteach sa scéim seo - Scéim Aitheantais mar Scoil Ghaeltachta

Tá tuilleadh eolais le fáil ar an Scéim anseo sa liosta íoslódálacha thíos 

Coláiste Naomh Feichín is part of the Gaeltacht School Recognition Scheme.

Further information is available in the download list below.

 

Scéim Aitheantas mar Scoil Ghaeltachta - Cad é? / Irish School Recognition Scheme -What is it?

A Chairde,

Déanfaidh scoileanna a thugann faoi bheith ina scoileanna Gaeltachta, trína bpróisis fhéinmheastóireachta scoile (FMS), plean gníomhaíochta scoile-uile don fheabhsúchán a fhorbairt a léireoidh go soiléir an tslí ina gcomhlíonfaidh an scoil na riachtanais don phróiseas aitheantais ar bhealach céimnithe agus an tslí ina ndéanfar naisc a bhunú le pobal áitiúil na scoile chun úsáid na Gaeilge a chothú.

Tá achoimre ar ár ndul chun cinn i gcur i bhfeidhm an phlean seo curtha san áireamh againn sa liosta íoslódála freisin.

Schools that commit to becoming Gaeltacht schools will, through their school self-evaluation processes (SSE), develop a whole-school action plan for improvement that will demonstrate clearly how the school will fulfil the requirements of the recognition process in a staged way and how it will build linkages with its local community to foster the use of the Irish language.

We've also included in the download list below a summary of our progress in implementing this plan.

Coiste Gaeilge 2023/'24 - Mana Cróga agus Críonna - Bí Linn, bí cruinn

Oifigigh an Choiste

Cathaoirleach: Emma Ní Chadhain

Leas Cathaoirleach: Seán Breathnach

Rúnaí: Emma Ní Fháthaigh

Leas Rúnaí: Adam Ó Loideáin

Cisteoir: Krisha Ní Dhálaigh

Leas Cisteoir: Ellie Ní Icí

Katie Ní Fhiaraic, Michaela van Gent, Rian Ó Cadhain, Scott Mac Fhinn, Cillian Ó hAllmhuráin, Dean de Búrca, Senan Weadick, Cian hAllmhuráin, Chloe Ní Chadhain, Leona Ní Dhiscín, Ethan Seoighe, Seán Ó Ciarragáin, Cillian Breathnach, Oisín Ó Gráinne, Kate Ní Chadhain, Saoirse Ní Chiarragáin.

 

NASCANNA AGUS ACMHAINNÍ

https://saoloibre.ie/

https://www.focloir.ie/

https://www.tearma.ie/

gaeilgedstme.ie/

https://tairseachcogg.ie/

https://www.gael-linn.ie/

Treoir do Scoileanna Gaeltachta: Comhpháirtíocht leis an bpobal chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/65429-treoir-do-scoileanna-gaeltachta-comhphairtiocht-leis-an-bpobal-chun-usaid-na-gaeilge-a-chur-chun-cinn/ 

Foclóir Béarla- Gaeilge

https://www.focloir.ie/ga/ 

 

https://www.teanglann.ie/ga

 

Pota Focal

http://www.potafocal.com/

Triail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir

 

https://www.gaelchultur.com/ga/tastail.aspx

 

Fís agus Foghlaim:

Sraith físeán gramadaí

 

https://www.gaelchultur.com/ga/newsletters/newsletterarticle.aspx?id=365

 

SSM Gaeilge:

Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht

https://www.jct.ie/leagangaeilge/gaeilge/t1_elective_workshops_ga

 

Logainm.ie

https://www.logainm.ie/ga/

 

Ceisteanna/ Spreagthaigh don Mhachnaimh

https://www.jct.ie/perch/resources/gaeilge/ceisteanna-machnaimh.pdf

Machnamh an Scoláire/ Foghlaim conas Foghlaim

https://www.jct.ie/perch/resources/gaeilge/abairt-machnaimh.pdf

 

PPLI: Na Meáin Dhigiteacha/ Ranganna Teagaisc

https://digitechdotheangacha.ppli.ie/

 

Duolingo:

https://www.duolingo.com/course/ga/en/Learn-Irish

Litríocht áitiúil/bhéil

 https://doegen.ie/ 

https://www.duchas.ie/en

https://www.ainm.ie/geo/

https://seannos.tg4.ie/

https://tuairisc.ie/category/foghlaimeoiri/sraith-shoisearach/litriocht-bheil/

https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/tg4-archive/full-archive/

PEIG.IE: Feabhas a chur ar do chuid Gaeilge

 

https://peig.ie/2021/02/modhanna-le-feabhas-a-chur-ar-do-chuid-gaeilge-ar-ghaeilge-do-phaisti/

COGG: Treoir maidir le Múineadh na Gramadaí

https://www.cogg.ie/bain-sup-as/

 

PEIG.ie: Sraith Stóir Focal

https://peig.ie/Nuacht/stor-focal/

 

Gníomhbhriathra na Gaeilge T1

https://www.jct.ie/perch/resources/gaeilge/gniomhbhriathra-t1.pdf

 

Leabhrán Téarmaí Gaeilge CLG

https://www.gaa.ie/api/pdfs/image/upload/v4taefrcozymq1vcztba.pdf

 

Irisleabhair Ghaeilge ar líne

https://www.meoneile.ie/

https://nos.ie/

https://www.molsceal.ie/

Tuairisc.ie: Foghlaimeoirí

https://tuairisc.ie/category/foghlaimeoiri/sraith-shoisearach/

 

Foghraíocht na Gaeilge

https://www.youtube.com/watch?v=90P3wlbr9_s

 

PDST: Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile

https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29708/29444.pdf

 

COGG- Áiseanna Iar-bhunscoile

https://www.cogg.ie/aiseanna-iar-bhunscoile/

 

Póstaeir COGG: Na botúin is coitianta a dhéanann daltaí

https://www.cogg.ie/?s=p%C3%B3staeir

 

COGG- I dTREO BARR FEABHAIS

DEA CHLEACHTAIS SAN OIDEACHAS LÁN GHAEILGE

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Crit%C3%A9ir-aitheantais-cu%C3%AD-um-dhearbh%C3%BA-c%C3%A1il%C3%ADochta-agus-dea-chleachtais-do-bhunscoileanna-agus-iarbhunscoileanna-l%C3%A1n-Ghaeilge-ar-bhonn-uile-%C3%89ireann.pdf

 

Áis do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge

 

https://vifax.maynoothuniversity.ie/

 

Cló Iar-Chonnacht: Rang Beag Scríbhneoireachta

https://www.youtube.com/results?search_query=Rang+beag+scr%C3%ADbhneoireachta

 

Lúibín/ Agallamh Beirte Laoise Ní Bhéarra & Damhnait Ní Fhatharta

An Hijack - Marcas & Cóil Mac Con Iomaire

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsbkGec0KRM

https://www.youtube.com/watch?v=WFx68yXD2C8&t=9s

 

Nós.ie: Amhrán na nGael

https://nos.ie/cultur/ceol/amhran-na-haoine-amhran-na-ngael/

 

PDST: Ceistiú Éifeachtach Thacsnamaíocht Bloom

 

https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/34599/34350.pdf

https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/33088/32832.pdf

 

 

PDST: Punanna Digiteacha:
Sampla ag úsáid Padlet
 
 

https://www.pdsttechnologyineducation.ie/courses-practice/

https://www.scoilnet.ie/search/resource/entity/show/Lre/26059/

PDST: Físeáin dea-chleachtais i dtaobh múineadh ar líne

https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Good-Practice/Videos%20for%20Online%20Teaching/

 

TFSS: Straitéisí Seomra Ranga

https://www.jct.ie/leagangaeilge/jcis/classroom_strategies_ga

 

 

https://ppli.ie/wp-content/uploads/2021/10/PPLI-French-Gaeilge-Language-Mat.pdf

https://ppli.ie/language-mats-to-encourage-target-language-in-the-classroom/

Leagan Gaeilge den chluiche Wordle

https://www.foclach.com/ 

Dréimire an Aiseolais

https://www.jct.ie/perch/resources/business_ga/drimire-an-aiseolais.pdf

https://peig.ie/2022/09/aiseanna-ar-line-a-chabhraionn-le-fuaimniu-na-gaeilge/?utm_source=Nuachtlitir+PEIG.ie&utm_campaign=afe6ee6186-EMAIL_CAMPAIGN_2022_09_23_07_49&utm_medium=email&utm_term=0_ccf99aa8ef-afe6ee6186-172258725

 

 

 

Breis Léitheoireachta:

Íoslódálacha:

Cuir clic ar nasc le híoslódáil...

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • LTH1 - Scéim Aitheantas.png
  • LTH2 - Scéim Aitheantas.png

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán