Gairmthreoir / Nascanna

Seo liosta de shuímh idirlín a bheadh úsáideach do chomhluadar na scoile
Below is a list of websites which may be useful to members of the school community

 

Oideachas / Education

Education.ie
ERST.ie
Gaelscoileanna.ie
Scoilnet.ie
NCCA.ie
Examinations.ie
TEG.ie
BTYoungScientist.ie
COGG.ie
PastPapers.ie
4schools.ie
Goethe.de (Dublin)
Mocks.ie

 

Treoirghairm / Careers

CAO.ie
Qualifax.ie
CareerDirections.ie
UCAS.ac.uk
CareersPortal.ie
SaolOibre.ie

 

Sláinte & Sábhailteacht /Health & Safety

MentalHealthIreland.ie
HealthPromotion.ie
ChildWatch.ie
WebWatch.ie
BodyWhys.ie
DrinkAware.ie
WatchYourSpace.ie
ReachOut.com
RainbowsIreland.com
Aware.ie

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán