Scaradh Sóisialta/Social Distancing

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) díreach i ndiaidh píosa físeáin a chur ar fáil faoi thábhacht agus chleachtadh reatha agus leanúnach scaradh sóisialta, atáimid ag roinnt libh anois mar chuid dár n-iarrachtaí srian a chur le scaipeadh an vírais Covid-19.


The HSE has just released a short video on the importance of ongoing and continuous social distancing which is now being shared with you as part of efforts to halt the spread of Covid 19.

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0-uuijhF4Q