Comhghairdeas le daltaí na hArdteiste 2019

Táimid an-bhródúil as ár ndaltaí a thug faoi scrúduithe na hArdteiste i mbliana. D'éirigh go han-mhaith leo ina gcuid scrúduithe agus bhí torthaí ár ndaltaí an-mhaith ar fad. Fuair formhór dár ndaltaí a rogha chúrsa/printíseach agus guímis gach rath orthu sa todhchaí. Gabhaimid buíochas lena gcuid tuismitheoirí as a dtacaíocht leanúnach dóibh agus dúinn le linn dá bpáistí ag freastal ar scoil s'againne.

Coláiste Naomh Feichín abú!!

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • Colaiste Naomh Feichin_2.JPG